Meny

Tjänster

Fasadarbeten, betongrenovering & murningsarbeten i Småland

Fasadrenovering

Behövs din fasad renoveras och fräschas upp? Vi utför putsning och sandblästring av din fasad. Vi utför putsarbeten och renovering av alla typer av putsfasader.

Betongrenovering

Vi utför betongrenoveringar av till exempel balkonger och trappor.

Hydrofobering

Hydrofobering används på fasader av till exempel tegel, klinker, betong, putsade fasader och kalksandsten. Vid fasadhydrofobering läggs en vätska på fasaden som förhindrar att fasaden drar åt sig vätska.

Murningsarbeten

Vi utför olika murningsarbeten såsom tegelmurning, murning av fasader och skorstenar.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!